Prisliste

Veiledende priser/honorarer pr 8. Mars 2021.
Boligtakster Priser inkl. mva
Leiligheter
0 - 90 m2 BRA 4500,-
91 - 140 m2 BRA 5000,-
141 - 200 m2 BRA 5500,-
Enebolig/Rekkehus/Del av
tomannsbolig/Fritidsbolig
0 - 140 m2 BRA 5600,-
141 - 250 m2 BRA 6000,-
251 - 350 m2 BRA 6600,-
> - 351 - Fra 7000,-
Tillegg for ekstra boenhet
(Leilighet/hybel/utleiedel)
1000,-
Boligsalgsrapporter
(NS 3600)
Leiligheter (etter avtale)
1 - 2 rom
3 - rom
4 - rom
Rekkehus (KOBBL)

5500,-
6000,-
6500,-
8000,-
Enebolig/rekkehus/del av
tomannsbolig og fritidsbolig
< 0 - 110 m2 BRA 9600,-
111 - 160 10 500,-
161 - 240 12 500,-
241 - 300 14 000,-
> 300 m2 BRA Fra 16 500,-
Tillegg ved boligsalgsrapporter
Tillegg for hullborring 800,-
Tillegg for ekstra boenhet
(Leilighet/hybel/utleiedel)
2000,-
Tillegg for krypkjeller 1500,-
Tillegg for kryploft 600,-
Tillegg for ekstra kjøkken 400,-
Tillegg for ekstra bad
(utover 2stk.)
600,-
Tillegg for kjølerom/badstue 400,-
Innhentinger av dokumentasjon ved boligsalgsrapport
(Ferdigattest, plantegninger, godkjenninger m.m)
1500,-
Annet
Avbestilling av takst < 24 timer
før avtale belastes med.
1300,-
Kjøretillegg etter medgått tid og pr. km. 15,-

Vi har avtale med SVEA finans, der kunden har mulighet til å utsette betalingen av fakturaen eller dele den opp. Dette avtales direkte mellom SVEA finans og kunden.