Prisliste

Veiledende priser/honorarer pr 1. Januar 2023.
Verditakst Priser inkl. mva
Leiligheter
0 - 90 m2 BRA 5000,-
91 - 140 m2 BRA 5500,-
Enebolig/Rekkehus/Del av
tomannsbolig/Fritidsbolig
0 - 140 m2 BRA 6500,-
141 - 250 m2 BRA 7500,-
Tillegg for ekstra boenhet
(Leilighet/hybel/utleiedel)
1500,-
Tilstandsrapport
(NS 3600)
Leiligheter
0 - 90 m2
91 - 200 m2

7500,-
8500,-
Enebolig/rekkehus/del av
tomannsbolig og fritidsbolig
< 0 - 150 m2 BRA 12 500,-
151 - 200 15 000,-
251 - 350 17 000,-
Tillegg ved Tilstandsrapport
Tillegg for ekstra boenhet
(Leilighet/hybel/utleiedel)
2500,-
Tillegg for krypkjeller 1500,-
Tillegg for kryploft 600,-
Tillegg for ekstra kjøkken 500,-
Tillegg for ekstra bad
(utover 2stk.)
1000,-
Tillegg for kjølerom/badstue 500,-
Innhentinger av dokumentasjon ved tilstandsrapport
(Ferdigattest, plantegninger, godkjenninger m.m)
1500,-
Annet
Avbestilling av takst < 24 timer
før avtale belastes med.
1500,-
Kjøretillegg etter medgått tid og pr. km. 15,-

Vi har avtale med SVEA finans, der kunden har mulighet til å utsette betalingen av fakturaen eller dele den opp. Dette avtales direkte mellom SVEA finans og kunden.