Taushetsplikt

Takstmenn tilsluttet NTF er vant til å behandle fortrolige opplysninger.

Som kunde kan du være trygg på at informasjon ikke tilflyter uvedkommende.

Vi har en egen instruks som omhandler taushetsplikt.

Rapporter leveres ikke til andre enn oppdragsgiver.