Uavhengighet

Alle medlemmer i NTF er underlagt strenge krav til uavhengighet.

Takstene de leverer skal være upåvirket av partsinteresser.

Kravene til habilitet er sammenlignbare med de som i henhold til Domstolloven gjelder i rettsvesenet.